SIA "VIRVE"

Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 67, Rīga, LV-1039
Reģ.nr.: 40103713442
AS DNB banka
SWIFT kods: RIKO LV 2X
Konta nr.: LV03RIKO0002013312845

Tālr.: +371 26347707
E-pasts: info@virve.lv

Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve

Latvijas Universitātes 90 gadu jubilejai veltītas grāmatas dizains un maketēšana. Apjomīga vēsturisko attēlu apstrāde un ilustrāciju kolāžu izveide.